Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kutlubey Kampüsü Tel: 0378 501 10 25 Belge Geçer: 0378 501 10 24 E-posta: iif@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı