Üniversitemiz Akademik Performans Sıralamasında 18’inci Sıraya Yükseldi

Üniversitemiz, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından akademik personelin performansı ölçüt alınarak yapılanan “Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında” 108 üniversite arasında 18’inci sırada yer aldı.

Önceki akademik yıl “Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması”nda 26’ıncı sırada olan Üniversitesimiz bu yıl 8 basamak yukarıya çıkarak, aralarında köklü üniversitelerin de olduğu birçok üniversiteyi geride bıraktı. Ayrıca Üniversitemiz “2006 Yılından Sonra Kurulan Devlet Üniversiteleri Sıralaması”nda ise 10’uncu sıradan 5’inci sıraya yükseldi.

Fakülteler sıralamasında İslami İlimler Fakültemiz 30'uncu sırada yer aldı.

Her günün bir önceki günden daha iyi olması için gayret gösterdiklerini ifade eden Rektörümüz Orhan Uzun, “Ülkemizin genç üniversitelerinden biri olarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret sarf ederken, bilimsel anlamda büyümeyi de önceliyoruz. Son günlerde yoğun bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştığımız gayretlerle ulusal ve uluslararası proje, yayın ve atıflarla daha iyi noktalara ulaşma gayretindeyiz. İnanıyorum ki kısa sürede Bartın Üniversitesi çok daha iyi yerlerde olacak, potansiyelini kullanarak başta bölgesi olmak üzere ülkemize ciddi katma değerler sunacaktır.” dedi.