İslamofobi ve Terör Sempozyumu

Yayın Tarihi: 13.07.2017

Haberi Paylaş:

Karakter Boyutu:-A+

Fakültemiz tarafından 01-02 Aralık 2016 tarihinde “Uluslararası İslamofobi ve Terör Sempozyumu” gerçekleştirildi. Sempozyuma, Başbakan Başdanışmanı Sn. Dr. Necdet SUBAŞI, Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Ramazan KAPLAN ve yurtiçindeki çeşitli üniversitelerden 46 katılımcı iştirak etti. Ayrıca ABD, Fransa, İsveç ve Ürdün gibi birçok ülkeden 9 katılımcı tebliğlerini sunmak üzere üniversitemize geldi.

Açılış konuşmasında Fakültemiz Dekan Vekili ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN, İslam dininin Batı’da gösterilmek istenenin aksine barış ve huzur dini olduğunu vurgulayarak “İslâm kelimesi, barış ve güvenliği ifade eden kapsamlı bir kelimedir. İslâm dini ise sevgi, barış ve kardeşlik dinidir. İslâm evrensel ve son ilahi dindir. Kur’an-ı Kerim’de İslam dininin felsefesini ifade eden pek çok ayet bulunmaktadır.

Malumunuz olduğu üzere Musevilik Hristiyanlığın gelmesiyle; Hristiyanlık ise İslam’ın gelmesiyle hükmünü yitirmiş ilahi dinlerdir. Biz Müslümanlar imanın şartlarından biri olarak bu dinlerin temsilcisi Peygamberlere iman ederiz. Bu dinlerin de terörü kabul etmeyeceğine inanırız. Ancak bu dinlerden birine mensup olduklarını beyan etmelerine rağmen; bu dinlerden olan milletlerin, devletlerin işledikleri insanlık suçları ise ortadadır. Tarih pek çok acı olayların şahididir. Buna rağmen bir İslamofobi ve İslam terörü furyası sürdürülmektedir. İslamofobi; İslam karşıtı olan toplumların bilinçli olarak dinimizi karalamaya dair başlattıkları bir ayrımcılık politikasının sonucudur. Tekrarla belirtmek isterim ki hiçbir İlahi din haksız yere insanlara eziyet etmeyi, insanları katletmeyi ve bozgunculuk çıkarmayı emretmez. Bilakis böyle davranılmaması gerektiğini öğütler ve emreder. Özellikle de son olarak gelen İslam dini bütün bu kötü sıfatlardan münezzehtir.” dedi.

Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Ramazan KAPLAN ise İslam coğrafyasının ortak bir dille konuşamadığını belirterek devamla şunları söyledi: “Batılı ülkeler tarafından icat edilen, medya ve proje terör örgütleri tarafından sürdürülen ‘İslamofobi’ bir insanlık suçudur. Gerçekleştirilen projenin fiiliyatında olduğu gibi ‘İslamofobi’ kelime olarak da çok tehlikeli bir kavramdır. Kelimenin anlamında İslam ve Müslümanlar korkulacak bir öge olarak sunuluyor. Yapılan propaganda neticesinde İslam dini ve Müslümanlar korkulacak bir varlık olarak aktarılıyor. Buna biz inanmamakla birlikte literatürümüzde de kullanmaya başladık. Belki bundan sonraki kullanımımızda daha farklı bir kelime seçmemiz gerekiyor. “Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir” diyen bir dinden asla korkulamaz.” dedi.

            Sempozyumda ilk gün Arapça dört, Türkçe beş oturum; ikinci gün ise Türkçe iki oturum gerçekleştirildi. Sempozyum boyunca yurtiçi ve yurtdışından toplam 48 tebliğ sunuldu. 


Haberin Fotoğrafları


Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kutlubey Kampüsü Tel: Telefon Belge Geçer: Fax E-posta: Eposta

Copyright iif@bartin.edu.tr