Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Elemanları 2019 Yılında Beş Yeni Kitap Yayınladı

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Elemanları 2019 Yılında Beş Yeni Kitap Yayınladı

Dr. Öğrt. Üyesi Erdoğan KÖYCÜ Hadis alanında Mi'râc Algısı ve Mi'râciyyeler'i; İslam Hukuku alanında Dr. Öğrt. Üyesi Muhammet Abdülmecit KARAASLAN İslam Deniz Ticaret Hukuku ve İslam Çevre Hukuku adlı iki kitabı; İslam Felsefesi alanında Dr. Öğrt. Üyesi Vahit CELAL Çağdaş Düşünür İbrahim Mominov'un İlmî Faaliyetleri -Özbekistan-SSCB Dönemi-'ni; Mantık alanında ise Dr. Öğrt. Üyesi Coşkun BABA Meclis Tutanaklarının Mantıksal Açıdan İncelenmesi -"TBMM 20. Dönem 1. Yasama Yılı Genel Kurul Tutanakları Örneğinde" isimli kitaplarını yayınladılar.
  • Almanhall Veri Tabanı Eğitimi Gerçekleştirildi

  • TEBRİK

  • BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İLAHİYAT AKREDİTASYONU İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLIYOR

  • Fakülte Toplantısı Gerçekleştirildi

  • "Etkili Öğretmen Olmak" Üzerine Öğrencilere Seminer Verildi

  • Akreditasyon Hazırlık Çalışmaları

  • Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İdlib’de düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimiz için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

  • Arapça Klasik ve Modern Metin Okumaları Dersi Başladı

  • Akedemik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Okuma Grupları Devam Ediyor