İlahiyat Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

İlahiyat Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

02.01.2019 tarihinde  İlahiyat Akreditasyon Ajansı Başkanı Prof. Dr. Halis AYDEMİR, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Selami ERDOĞAN ve Dr. Öğr. Üyesi Ö. Faruk SÖYLEV’in, Fakültemiz Dekan V. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN’ı ziyaretleriyle başlayan program, birinci oturumunda Fakülte üst yönetiminin ve ikinci oturumda ise, bütün akademik ve idarî personelin bilgilendirilmesiyle gerçekleştirildi. Yüksek din öğretiminde akreditasyonun öneminin ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı ölçütlerinin dile getirildiği toplantı Dekan V. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN'ın İAA yetkililerine teşekkür ve belge takdimi ile sona erdi.
  • Akedemik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Okuma Grupları Devam Ediyor

  • Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı Yapıldı

  • Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Elemanları 2019 Yılında Beş Yeni Kitap Yayınladı

  • Yeni Başlayan Akademik Personele Ziyaretlerde Bulunuldu

  • Müftülüğümüz ve Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Birlikteliği İle İstişare Toplantısı Yapıldı

  • İlahiyat Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi tarafından hazırlanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Gençlik Projeleri Destek Programı’ kapsamında kabul edildi.

  • Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Fakültemizi Ziyaret Etti

  • Hızlı Okuma Hizmetiçi Eğitimi Yapıldı