Prof. Dr. Asife Ünal
Dekan Yardımcısı İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1303
aunal@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Kamil Çoştu
Dekan Yardımcısı İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1299
kcostu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Yunus Abdurahimoğlu
Bölüm Başkanı İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1259
yunusa@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Altunmeral
Bölüm Başkanı İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1283
maltunmeral@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Vahit Celal
Bölüm Başkanı İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1246
vcelal@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Cüneyd Aydın
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1298
caydin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Erdoğan Köycü
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1290
ekoycu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Muhammet Abdülmecit Karaaslan
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1291
akaraaslan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Mahmoud Qaddom
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1240
mqaddom@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Muhammet Ali Yıldız
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1262
alimyildiz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Mustafa Özden
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1263
mozden@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Yahya Salih al-Hajm
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1241
ysmohammed@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Coşkun Baba
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1281
cbaba@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Ümmühan Ark
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1295
uark@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Hasan Bostani
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 1281
hbostani@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Ayhan Can
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1280
ayhancan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Kenda al-Tarkawi
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1294
kenda@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. İbrahim Urgancı
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri
0378 501 10 00 / 1283
iurganci@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Cihan Özaykan
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1285
cozaykan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Hayrettin Bahar
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1286
hbahar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Mehmet Yunus Yazıcı
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1286
myazici@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Nihat Durmaz
İslami İlimler Fakültesi

ndurmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ubeydullah Efe
İslami İlimler Fakültesi

efeubeydullah@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Zeynep Yazıcı
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1275
zyazici@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Duygu KAYALIK ŞAHİN
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1274
dkayalik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Veysel Gengil
İslami İlimler Fakültesi

vgengil@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Yasir Beyatlı
İslami İlimler Fakültesi

ybeyatli@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Emrullah Sarı
İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf
0378 501 10 00 / 1273
esari@bartin.edu.tr
Web Adresi CV