Doç. Dr. Asife Ünal
Dekan Yardımcısı İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1302
aunal@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Kamil Çoştu
Dekan Yardımcısı İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1299
kcostu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Yunus Abdurahimoğlu
Bölüm Başkanı İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1259
yunusa@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Mehmet Altunmeral
Bölüm Başkanı İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1283
maltunmeral@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Vahit Celal
Bölüm Başkanı İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1246
vcelal@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Cüneyd Aydın
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1298
caydin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Erdoğan Köycü
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1290
ekoycu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Muhammet Abdülmecit Karaaslan
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1291
akaraaslan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Mahmoud Qaddom
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1240
mqaddom@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Muhammet Ali Yıldız
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1262
alimyildiz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Mustafa Özden
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1263
mozden@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Yahya Salih al-Hajm
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1241
ysmohammed@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Coşkun Baba
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1281
cbaba@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Ümmühan Ark
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1295
uark@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Hasan Bostani
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 1281
hbostani@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Ayhan Can
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1280
ayhancan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Kenda al-Tarkawi
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1294
kenda@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Cihan Özaykan
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1285
cozaykan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Hayrettin Bahar
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1286
hbahar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Mehmet Yunus Yazıcı
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1286
myazici@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Nihat Durmaz
İslami İlimler Fakültesi

ndurmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ubeydullah Efe
İslami İlimler Fakültesi

efeubeydullah@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Zeynep Yazıcı
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1275
zyazici@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Duygu KAYALIK ŞAHİN
İslami İlimler Fakültesi
0378 501 10 00 / 1274
dkayalik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Veysel Gengil
İslami İlimler Fakültesi

vgengil@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Yasir Beyatlı
İslami İlimler Fakültesi

ybeyatli@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kutlubey Kampüsü Telefon 03785011025 Fax 03785011024 Eposta iif@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı