“DİNİ İÇERİKLİ ULUSLARARASI DERGİLER VE İSNAD ATIF SİSTEMİ” HAKKINDA SEMİNER VERİLDİ

27.12.2018 tarihinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR, fakültemiz akademik personeline “Dinî İçerikli Uluslararası Dergiler ve İSNAD Atıf Sistemi” başlıklı bir seminer verdi. Seminerde, indeksli dergilerin özelliklerinden, indeks veri sağlayıcılarından bahsedildi. Dünya genelindeki SSCI, AHCI, ESCI indeksleri; Ulakbim ve TR-Dizin’de taranan İlahiyat/İslami İlimler alanındaki dergiler ile fake/sahte dergiler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, dergilerin indeks özelliklerinin ehemmiyetinden ve indeksli dergilerde yayın yapılmasının akademik kariyer için öneminden bahsedildi.

İlahiyat Dergilerinin editörlerinin bir araya geldiği bir toplantıda, alandaki birtakım boşlukları doldurmak ve ihtilafları ortadan kaldırmak amacıyla İSNAD (sosyal ve beşeri bilimler alanında hazırlanan yayınlarda kullanılmak üzere Türkiye merkezli olarak geliştirilen akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi)’ın kurulması kararının alındığını ve ilgili sistemin altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR, bu sistemin yakın bir zamanda kullanıcılara açılmasının planlandığından bahsetti. İSNAD sistemi hakkında kapsamlı bilgilerin verilmesinden sonra, soru-cevap bölümü ile seminer tamamlandı. Seminer sonunda İslami İlimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN “Bilimsel araştırmaların/çalışmaların kaliteli ve uluslararası dergilerde yayımlanmasının gerek öğretim elemanlarımız için gerekse fakültemiz ve üniversitemiz için önemine vurgu yaparak, öğretim elemanlarına özellikle Q1 ve Q2 kategorisindeki dergilerde yayın yapmalarını önerdi. Bu dergilerin genellikle İngilizce olduğunu; makalelerin yabancı dilde yayınlanması ile daha geniş bir kitleye ulaşmasının mümkün olduğunu belirtti. Üniversitemizde İngilizce yazım/çeviri birimi olduğunu, ayrıca ücretsiz hizmet veren Makale Düzeltme (Proofreading) Destek Ofisi bulunduğunu belirterek akademisyenlerimizin bilimsel araştırmalarını yaparken bu durumları göz önünde bulundurmalarını söyledi. Daha sonra Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR’e teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle program sona erdi.

  • 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Genel Bir Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  • Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

  • TS EN ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Ara Oryantasyon Gerçekleştirildi

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Mezuniyet Töreni

  • Akreditasyon Çalışmaları

  • 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanacak olan uzaktan eğitim sistemi hakkında toplantı yapıldı

  • İlahiyat Akreditasyon Ajansı Akreditasyon Değerlendirme Süreci Toplantısı Gerçekleştirdi