Eğitim-Öğretime Yeni Başlayan Öğrencilerimize Oryantasyon Programı Düzenlendi

25 Eylül 2018 tarihinde eğitim-öğretime yeni başlayan öğrencilerimize Kutlubey Kampüsü Sayısal Derslik Konferans Salonunda saat 14:00-17:00 saatleri arasında oryantasyon programı düzenlendi. Oryantasyon programı Arş. Gör. Duygu KAYALIK ŞAHİN’in açılış sunumundan sonra, Fakültemiz Öğretim Görevlisi İbrahim URGANCI’nın Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı

Programda ilk olarak fakültemiz Dekan V. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN, fakültemizin sunduğu imkânlardan bahsederek tarihçesi ve fiziksel altyapısı hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda zorunlu Arapça hazırlık sınıfı ve avantajları, yabancı dil konuşma grupları, çift ana dal ve yan dal gibi fırsatların yanında pedagojik formasyon dersleri ve alan dışı derslerin fakültemizdeki mevcudiyetine ilaveten öğrenci kulüpleri ve sosyal kültürel etkinlikler ile ERASMUS-MEVLANA-FARABİ değişim programlarına da dikkat çekildi. Fakültemizin, üniversitemizdeki Proje Teknoloji Ofisi ile iş birliği yaparak öğrencilere eğitim vermesi ve bunun neticesinde TÜBİTAK’dan 4 öğrenci projesinin kabul gördüğü anlatıldı. Fakültenin Bologna sürecini takip ederek düzenli olarak güncellemelerin yanında şeffaf ve kaliteli eğitim için yapılan kalite çalışmaları anlatıldı. BAKKA destekli proje ile eğitim ve danışmanlık hizmeti alan Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek İslami İlimler ve İlahiyat Fakülteleri içerisinde ISO: 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi almaya hak kazanan ilk fakülte olmasının önemi vurgulandı. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN, bunların gerçekleşmesi için verdiği desteklerden dolayı üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan UZUN’a teşekkür ederek tüm öğrencilere başarılı bir eğitim-öğretim yılı diledi.

İkinci açılış konuşmasını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan UZUN yaptı. Dört yıllık öğretimin hayatımızın belirli bir dönemi için bir son ve başlangıç olduğunu vurgulayarak öğrencilik yıllarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İslami İlimler Fakültesinin gelişerek, üstüne koyarak yoluna devam ettiğini; Fakültemizde ve Üniversitemizde bir ilkin başarıldığını belirterek, kalite yönetim sisteminin hayata geçirilmesi, içselleştirilmesinin önemli olduğunu, bunun sağlanması ile denetimlerden geçip TSE’den olumlu görüş alınmasının bu başarının bir sonucu olduğundan bahsetti. Kurumdan bağımsız dış gözlemci tarafından nitelikli olduğunun belgelendirilmesi, bir anlamda markalaştırılması anlamına geldiğini ve böylece bu nitelikli eğitimin tescillenmiş olduğunu belirtti. Kalitenin bitmeyen bir yolculuk ve sürekli bir iyileşme arayışı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Orhan UZUN, öğrencilerle mezun olduktan sonra da birlikte olunacağını belirterek üniversite sayfasında aktif olan mezun portalını işaret etti. Ayrıca üniversite üst yönetimine ulaşmayı sürekli açık tutmak, şikayet, görüş ve önerilere hızlı çözüm üretebilmek adına faaliyet gösteren Rektörlük İletişim Merkezi olan (RİMER)’e değinerek bizzat bilgilendirdi.

Bilginin üretim hızı artışının baş döndürücü bir seviyede olduğunu ve buna mutabık olarak öğrenmeyi öğrenmenin ve  “21. yy becerilerinin” geliştirilmesinin önemini vurguladı. Öğrenme ve yenilenme becerilerinin, bilgi ve medya okur-yazarlığının, yaşam ve meslek becerilerinin ve buna mutabık olarak esneklik-uyum-girişimcilik-özdenetim mekanizmalarının gerek bireylerde gerekse kurumlarda gelişmesinin önemine değindi. Tüm bunların olması için de üç temel sacayağına oturmasını; yani iletişim, adaptasyon, inovasyonun yaşadığımız çağda ülkemiz için değerini açıkladı. Nefsimizi küçültüp hedeflerimizi büyülterek, rutinin içinde kaybolmadan, kendimizi ve etrafımızı zorlayarak başarıya ulaşılacağını söyledi. “Gönül rahatlığı ve gururla öğrencilerimizi inşallah sağlık ve başarıyla üniversitemizden uğurlayacağız” temennisinde bulunarak konuşmalarına son verdi.

            Akabinde sırasıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Türkay Çimen, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Halil İbrahim YILDIZ, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından Kütüphaneci Ülkü Özgüven, üniversitemizin ilgili başkanlıklarına dair bilgilendirme yaparak sundukları imkanlardan bahsettiler.

            Sonrasında Dr. Barış Çukurbaşı, üniversitemizin uzaktan eğitim sisteminin WEB kullanımını uygulamalı olarak sundu. Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden Özcan Şen FARABİ, MEVLANA, ERASMUS değişim programları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Programın son kısmında Arş. Gör. Duygu KAYALIK ŞAHİN Bartın ili ile Bartın Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vererek, İslami İlimler Fakültesinin tarihsel gelişimi, öğretim kadrosu, fiziksel altyapısı, misyon, vizyon, kalite politikası, organizasyon yapısı, fakülte bölümleri ve bölüm başkanları, akademik ve idari personel, fakülte dergisi gibi konularda sunular eşliğinde tanıtım yaptı. Akademik ve sosyo-kültürel faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Oryantasyon programımız, sunum yaparak öğrencilerimizi bilgilendirenlere Dekan V. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN tarafından teşekkür belgesi verilmesi ve ardından aşure dağıtımıyla sona erdi.

  • 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Genel Bir Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  • Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

  • TS EN ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Ara Oryantasyon Gerçekleştirildi

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Mezuniyet Töreni

  • Akreditasyon Çalışmaları

  • 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanacak olan uzaktan eğitim sistemi hakkında toplantı yapıldı

  • İlahiyat Akreditasyon Ajansı Akreditasyon Değerlendirme Süreci Toplantısı Gerçekleştirdi