Fakültemizde Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

İslami İlimler Fakültesi Akademik Kurulu 12 Şubat 2019 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Orhan UZUN'un katılımlarıyla, Kutlubey Kampüsü Sözel Derslik Binasında toplandı.

Toplantı Dekan V. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN’ın gerçekleştirdiği sunumla başladı. Dekan Vekilimiz sunumunda fakültemizin mevcut durumu, fiziki şartları, akademik ve idari personel sayısına dair bilgiler, 2018 yılı içerisinde fakültemizin gerçekleştirmiş olduğu akademik ve sosyal faaliyetler, hedefler, performans göstergeleri ile çeşitli istatistiki bilgileri paylaştı. Konuşmasında özellikle geçtiğimiz sene Fakültemizin Türkiye’de İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri arasında ve üniversitemiz bünyesinde bir ilki gerçekleştirerek almaya hak kazandığı TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve IQNet Belge ve Markası kapsamında yürütülen kalite çalışmalarından da bahsetti.

Akabinde öncelikle projeler yaparak finansal kaynağı temin eden ve hem akademik, idari personele ve hem de öğrencilere ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi eğitimini sağlayan, sonrasında danışmanlık hizmeti alan; gerekli hazırlıkları, tüm çalışmaları ve süreçleri başarıyla tamamlayarak kalite belgesi almaya hak kazanan fakültemizi ve çalışanlarını tebrik eden Rektörümüz Prof. Dr. Orhan UZUN, Üniversite ve Fakülte bazında hedeflenen proje ve akademik çalışmalarla ilgili de bir değerlendirme konuşması yaptı.

  • 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Genel Bir Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  • Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

  • TS EN ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Ara Oryantasyon Gerçekleştirildi

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Mezuniyet Töreni

  • Akreditasyon Çalışmaları

  • 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanacak olan uzaktan eğitim sistemi hakkında toplantı yapıldı

  • İlahiyat Akreditasyon Ajansı Akreditasyon Değerlendirme Süreci Toplantısı Gerçekleştirdi