Fakültemizin İl Müftülüğü ile Birlikte Organize Ettiği Mevlid-i Nebi Programı Gerçekleştirildi

Program 20.11.2018 Salı Günü Saat 10:30’da Üniversitemiz Kutlubey Kampüsü Mühendislik Binası Konferans Salonunda fakültemiz 2-C öğrencisi İdris Demir’in Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ve program sunucusu Behram Aytekin’in Kur’ân-ı Kerîm mealini okumasıyla başladı. Akabinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bu yılki temanın “Hz. Peygamber ve Gençlik” olduğu Mevlid-i Nebi haftasına özel olarak kurgulanmış film gösterisi sunuldu.

Programda ilk olarak Fakültemiz Dekan V. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN bir selamlama konuşması yaptı. Konuşmasında Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in bizlere verdiği mesajların zamanla sınırlı olmadığını, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala en yüksek şekilde değerini koruduğunu vurgulayarak “Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizi gençlerimizin iyi tanıması son derece önemlidir.” dedi. O’nun güzel ahlakı hakkında bilgiler vererek diğer tüm üstün özellikleri ile birlikte her zaman insanlığa örnek olduğunun altını çizdi.

Peygamberimizin gençlere ve çocuklara çok değer verdiğini, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki Mevlid-i Nebî temasının “Hz. Peygamber ve Gençlik” olması hasebiyle, fakültemiz olarak Bartın İl Müftülüğü ile ortak bir panel hazırlamayı uygun gördüklerini ifade eden Dekan Vekilimiz, bu bağlamda Mevlid-i Nebi haftasının ve geçtiğimiz gün idrak ettiğimiz Mevlid kandilinin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederek konuşmalarını tamamladı.

Program, düzenlenen panelle devam etti.

Fakültemiz Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asife ÜNAL, moderatörlüğünü yaptığı Panel’in açış konuşmasında Şair Ahmet Efe’ye ait bir Na’t-ı Şerif’i okudu.

Panelin ilk konuşmacısı Bartın İl Müftüsü Mahmut GÜNDÜZ oldu. “Hz. Peygamber’in Gençliğe Bakışı” başlıklı konuşmasında öncelikli olarak Kur’ân’da ismi geçen gençlerden bahsetti. Bu bağlamda Hz. Adem’in genç oğulları Habil ile Kabil’i, iffeti ile imtihan edilen genç Hz. Yusuf’u ve 309 yıl mağarada uykuya dalarak sonrasında büyük bir tevhid mücadelesi veren Ashab-ı Kehf’in hikayelerini örnek verdi. Onların dinamizmini örnekleyerek, Kur’ân’da tavsiye edilen gençlik modellerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle dindar görünüp, dinin simgelerini, insan toplamak için kendi anlayışlarına göre araç edinen bazı grupların yanlış emellerine alet olmamaları noktasında gençlere uyarılarda bulundu. “Bize yalnız Kur’ân yeter” anlayışıyla hareket edip, sünneti gereksiz gören anlayışların, gençlerin Hz. Peygamber’i anlamaları noktasına ciddi bir engel olduğunu kaydeden Gündüz, gençlerin bu hususlarda uyanık olmaları gerektiğini söyledi.

Panelin ikinci konuşması Emekli İl Müftüsü Ahmet Durmuş ise “Hz. Peygamber ve Gençlik” başlıklı konuşmasında ilk olarak Hz. Peygamber’in gençlere verdiği değerden bahsederek gençlerin Hz. Peygamberi çok iyi anlaması gerektiğinin altını çizdi. Devamında özellikle deizm gibi sapkın inançların tuzağına düşmemeleri gerektiğini vurguladı.

Hz. Peygamber’in hicret esnasında henüz 10 yaşında bir genç olan Hz. Ali’ye nasıl güvenerek önemli bir görev verdiğini, yine Hz. Ali’nin İslâm’a daha gencecik yaşında girerken nasıl hür bir iradeyle İslam’ı seçtiğini ve o toplumdaki gençlere de nasıl bir örnek olduğunu vurguladı. Konuyla irtibatlı olarak çeşitli nükteler de aktaran Durmuş, akabinde konuşmasını tamamladı.

Panelin son konuşmacısı, fakültemiz Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi İbrahim URGANCI idi. “Hz. Peygamber’in Gençlerle İletişimi” başlıklı konuşmasında Urgancı öncelikli olarak şu hususları dile getirdi; “Hz. Peygamber İslam'ı tebliğ ederken, toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden büyük ölçüde destek almıştır. Nitekim ilk Müslümanlardan birkaç kişi 50 yaş civarında, birkaç kişi 35 yaşın üzerinde, geri kalan çoğunluk ise 30 yaşın altında bulunuyordu. Mesela genç yaşta İslam'ı kabul edenlerden Hz. Ali 10, Abdullah b. Ömer ve Ubeyde b. el-Cerrah 13, Ukbe b. Amir 14, Cabir b. Abdullah ve Zeyd b. Harise 15 yaşlarında idiler.” dedi.

Hz. Peygamber’in her fırsatta gençlerle iletişim kurduğunu, empati kurarak gençleri etkilediğini, gençlere olan sevgisini her fırsatta dile getirdiğini, gençlerin ve onların değer verdiği şeyleri önemsediğini, gençlerin yeteneklerinden yararlandığını ve onlara güvenerek bazı sorumluluklar yüklediğini söyledi.

Bartın Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, dekan yardımcıları, akademik ve idari personel, Bartın'da görev yapan imamlar ile öğrencilerimizin katıldığı programın sonunda panelistlere ve programda görev alanlara teşekkür belgesi takdim edildi.

 

 

  • 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Genel Bir Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  • Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

  • TS EN ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Ara Oryantasyon Gerçekleştirildi

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Mezuniyet Töreni

  • Akreditasyon Çalışmaları

  • 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanacak olan uzaktan eğitim sistemi hakkında toplantı yapıldı

  • İlahiyat Akreditasyon Ajansı Akreditasyon Değerlendirme Süreci Toplantısı Gerçekleştirdi