“İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ” SONA ERDİ

          BAKKA'nın desteği ile ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulmasında son aşama olarak danışmanlık hizmeti alan Fakültemizde, 28-30 Ağustos 2018 tarihlerinde 13 akademik ve idarî personelimize “İç Denetçi Eğitimi” verilmiştir. Yapılan iç denetçi sınavının ardından sınavı geçen iç denetçiler belirlenmiştir.

  • 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Genel Bir Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  • Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

  • TS EN ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Ara Oryantasyon Gerçekleştirildi

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Mezuniyet Töreni

  • Akreditasyon Çalışmaları

  • 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanacak olan uzaktan eğitim sistemi hakkında toplantı yapıldı

  • İlahiyat Akreditasyon Ajansı Akreditasyon Değerlendirme Süreci Toplantısı Gerçekleştirdi