FAKÜLTEMİZDE YÖNETİMİN KALİTE SİSTEMİNİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI YAPILDI

FAKÜLTEMİZDE YÖNETİMİN KALİTE SİSTEMİNİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI YAPILDI

 

28.01.2019 tarihinde İslami İlimler Fakültesi akademik ve idari personeli ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantısı yapıldı.

Toplantı, İslami İlimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN’ın açış konuşması ile başladı. Dekan Vekilimiz, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen kalite akreditasyon çalışmalarından bahsederek fakültemizin bu anlamda üniversitemiz ve ülke genelinde bir ilki başardığını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kalite çalışmalarının sürekli iyileşme anlamında aksaklığa fırsat verilmeden devam ettirilmesi gereken bir süreç olduğunu belirterek bu bilinçle çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Program, Dekan Yardımcısı ve Fakültemiz Kalite Komisyonu Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Kamil ÇOŞTU’nun Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) kapsamında yaptığı sunumla devam etti. Çoştu, 2018 yılı içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasının değerlendirilmesi maksadıyla bu toplantının yapıldığından bahsederek kalite çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetler ile hedeflerimizin gerçekleşme durumu hakkında bilgiler verdi. Bu bağlamda fakültemizin kalite çalışmaları konusunda mevcut durumu, kalite amaçlarına erişme derecesi, kalite faaliyet planları, iç ve dış konular, paydaş memnuniyet analizleri, izleme ve ölçme sonuçları vb. durumlar değerlendirildi. 2019 yılı hedef ve programları müzakere edildi. Yapılan sunuma çeşitli katkılarda bulunan Dekan V. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN fakültemizin kazanımlarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Programın sonunda bulunduğumuz ay itibariyle doğum günleri olan personelimizin doğum günleri kesilen pasta ile kutlanarak tebrik edildi. 

  • 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Genel Bir Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  • Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

  • TS EN ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Ara Oryantasyon Gerçekleştirildi

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Mezuniyet Töreni

  • Akreditasyon Çalışmaları

  • 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanacak olan uzaktan eğitim sistemi hakkında toplantı yapıldı

  • İlahiyat Akreditasyon Ajansı Akreditasyon Değerlendirme Süreci Toplantısı Gerçekleştirdi