“Zaman Yönetimi” Eğitimi Gerçekleşti

31.08.2018 tarihinde fakültemiz akademik ve idari personeline Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seçil Eda ÖZKAYRAN tarafından “Zaman Yönetimi” konusunda seminer verildi. Seminerde verimli çalışmak için hangi saatlerde hangi işlerin yapılması gerektiği, zaman tuzakları, işlerin aciliyeti ve önemine göre tasnif etme, yetki ve görevleri devretme, toplantı ve yazışmaların zaman yönetimine etkisine dair konulara yer verildi. Doğru zaman yönetimi için öncelikleri belirleyip plan yapmanın önemine değinen Dr. ÖZKAYRAN, günlük, haftalık, aylık, yıllık planların işlerin birikmesinin önüne geçeceğine dair vurgu yaptı. Seminerin soru-cevap bölümü ile tamamlanmasının ardından Dekan V. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN, Dr. Öğretim Üyesi Seçil Eda ÖZKAYRAN’a teşekkür belgesi ve çiçek buketi takdim etti.

  • 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Genel Bir Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  • Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

  • TS EN ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Ara Oryantasyon Gerçekleştirildi

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Mezuniyet Töreni

  • Akreditasyon Çalışmaları

  • 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanacak olan uzaktan eğitim sistemi hakkında toplantı yapıldı

  • İlahiyat Akreditasyon Ajansı Akreditasyon Değerlendirme Süreci Toplantısı Gerçekleştirdi