Fakültemizde Tefsir Okumaları Etkinliği Başlıyor

Fakültemizde Tefsir Okumaları Etkinliği, Dr. Arş. Gör. Veysel GENGİL'in yönetiminde başlıyor.

Etkinlik Programı şu şekildedir:

ETKİNLİĞİN ADI ETKİNLİĞİN YERİ ETKİNLİĞİN TARİH VE SAATİ
Nüzûl Sırasına Göre Kur'ân Okumaları Sözel Derslik Binası 218 No'lu Derslik Her Pazartesi / Saat: 12:05 - 12:55
Mâtürîdî - Te'vîlâtü'l-Kur'ân Okumaları Sözel Derslik Binası 218 No'lu Derslik Her Perşembe / Saat: 12:05 - 12:55

Önemli Not:
* Etkinlik İslami İlimler Fakültesinin Tüm Öğrencilerine Açıktır.
** Etkinlik 2018-2019 Bahar Dönemi Boyunca Devam Edecektir.