İdari Personel

Mehmet ŞERBETÇİ
Fakülte Sekreteri
Birim: İslami İlimler Fakültesi
Bölüm:Dekanlık
e - Posta:mserbetci@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1200
Telefon:0378 501 10 00 / 2154
İş Tanımı:İş Tanımı
Adem HARMANKAYA
Bilgisayar İşletmeni
Birim: İslami İlimler Fakültesi
Bölüm:Dekanlık
e - Posta:aharmankaya@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1259
İş Tanımı:İş Tanımı
Necmi SU
Şef
Birim: İslami İlimler Fakültesi
Bölüm:Dekanlık
e - Posta:nsu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00
İş Tanımı:İş Tanımı
Özgür ŞAYAN
Bilgisayar İşletmeni
Birim: İslami İlimler Fakültesi
Bölüm:Dekanlık
e - Posta:osayan@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1277
İş Tanımı:İş Tanımı
Sinem Yeşim ÇAĞLAR
Bilgisayar İşletmeni
Birim: İslami İlimler Fakültesi
Bölüm:Dekanlık
e - Posta:syarslan@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1256
İş Tanımı:İş Tanımı