Fakülte Yönetim Kurulu

UNVANI - ADI SOYADI

GÖREVİ
Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN Dekan Vekili/Başkan
Prof. Dr. Asife ÜNAL Üye/ Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Çetin SEMERCİ Üye/ Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Osman GENÇEL Üye/ Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Fatma BAĞDATLI ÇAM Üye / Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Fatma ÜNAL Üye/ Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU Üye/ Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi
Mehmet ŞERBETÇİ Raportör /Fakülte Sekreteri