image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Süreçleri

İAŞ-0001 Fakülte Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0002 Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0003 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Alım Süreci İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0004 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0023 2547 Sayılı Kanunun 35 inci Maddesine Göre İşlemler Tıklayınız...
İAŞ-0006 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi Uyarınca Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0007 Doktor Öğretim Üyesi Alımı İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0008 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0009 Araştırma Görevlisi Alim İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0010 Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısı Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0011 Bölüm ve Kurul Toplantıları İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0012 Anabilim Dalı Kurul Toplantıları Tıklayınız...
İAŞ-0013 Personel SGK Giriş İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0014 Görev Süresi Uzatma İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0015 1416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Atama Tıklayınız...
İAŞ-0016 Doçent Atama Tıklayınız...
İAŞ-0017 Ders görevlendirme işlemleri. (Kurum içi ve kurum dışı 40a, 40b, 40d-31. madde) Tıklayınız...
İAŞ-0018 Derece ve Kademe Terfi işlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0019 Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0020 Aylıksız İzin İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0021 Atama İşlemleri Gerçekleşenlerin İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0022 1416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Öğrencilik Tıklayınız...
İAŞ-0024 2547 Sayılı Kanunun 60-a,b Maddelerine Göre İşlemler Tıklayınız...
İAŞ-0025 Aile Durum Beyannamesi İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0026 Akademik Personelin Belge Talebi İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0027 Akademik Personelin İdari Görevlere Atanması ve Takibi İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0028 Araştırma Görevlisi,Öğretim Görevlisi Atama, Nakil, İstifa ve Müstafi Sayılma İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0029 Arşivleme İşleri Ve Yeni Yazışma Dosyaların Açılması İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0030 Askerlik İşlemleri Ve Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0031 Bilgilerin Elektronik Ortama Aktarılması İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0033 Doğum Yardımı Başvuru İşlemleri İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0034 Gelen Giden Evrak Kayıt Ve Posta İşlemleri İş Akış Tıklayınız...
İAŞ-0035 İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0036 İmza Ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0037 İzin İşlemleri İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0038 Kurum Dışı Ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0039 Kurum Dışı Ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazıları İşlemleri İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0040 Kurum Kimlik Kart İşlemleri İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0041 Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Durumu İşlemleri İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0042 Mevzuat İşlemleri İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0043 Performans Programı İşlemleri İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0044 Sendika Ve Kurum İdari Kurul Kararları İşlemleri İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0045 Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0046 Açıktan Ve Yeniden Atama İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0047 Aday Memurların Asalet Tasdik İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0048 İdari Personel Emeklilik, İstifa Ve Kurumdan Naklen Ayrılma İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0050 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0051 Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler Tıklayınız...
İAŞ-0061 Eğitim-Öğretim Danışmanlığı İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0062 Kurumlar Arası Öğrenci Yatay Geçişi İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0064 Muafiyet Ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0066 Ödev Değerlendirme İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0067 Sınav Programı İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0068 Sınav Notuna İtiraz İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0069 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0070 Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0071 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0072 Mazeret Sınavı İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0073 Ders Planı Ve Ders İçerikleri Güncelleme İşlemi Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0074 Öğrenci Kayıt Silme İşlemi Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0075 Ders İçeriği İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0076 Ders Devamsızlık Takipleri Tıklayınız...
İAŞ-0077 Ders Açma İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0078 Mezuniyet Süreci İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0079 Öğrenci Burs İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0081 Haftalık Ders Programı İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0082 Lisans Öğrenci Bitirme Ödevi Danışmanlığı İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0084 Özel Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0085 Sisteme Girilen Sınav Sonuçları Ve Mezuniyet Bilgisi İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0087 Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0089 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Çalıştırma İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0090 Katkı İadeleri Ödemesi İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0092 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Teminat İadesi İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0093 Yemek Bursu Hizmeti İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0100 Doğrudan Temin İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0102 Yurt İçi Ve Yurt Dışı Yolluk Ödemesi İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0177 E-posta açma şifre sıfırlama iş akışı Tıklayınız...
İAŞ-0181 UBYS Yeni Kullanıcı Tanımı ve Şifre Talebi İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0211 Çap Ve Yan Dal Kayıt-Kabul İşlemleri Tıklayınız...
İAŞ-0212 Erasmus+ Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Tıklayınız...
İAŞ-0213 Erasmus+ Giden Öğrenim Hareketliliği Tıklayınız...
İAŞ-0214 Erasmus+ Giden Staj Hareketliliği Tıklayınız...
İAŞ-0215 Farabi Gelen Öğrenci Tıklayınız...
İAŞ-0216 Farabi Giden Öğrenci Tıklayınız...
İAŞ-0217 İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt Tıklayınız...
İAŞ-0218 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 31. maddesi) Tıklayınız...
İAŞ-0219 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 40 d maddesi) Tıklayınız...
İAŞ-0221 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Gelen Öğrenci Tıklayınız...
İAŞ-0222 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci Tıklayınız...
İAŞ-0224 Ortak Dersler Sınavların Gerçekleştirilmesi Tıklayınız...
İAŞ-0225 Uluslararası Öğrenci Seçimi İş Akışı Tıklayınız...
İAŞ-0226 Zorunlu Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt Tıklayınız...
İAŞ-0227 BAP Destekleme Süreci İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0228 BAP Kapanış İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0229 BAP Satın Alma Süreci İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0230 Dış Kaynaklı Diğer Proje İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0231 TÜBİTAK Projesi İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0250 Ambar Devir Ve Sayım İşlemi İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0251 Hurdaya Ayırma İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0252 Sayım Ve Sonrasında Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0253 Tüketim Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0254 Zimmet İade İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0255 Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0256 Bağış Veya Yardım Alınan Taşınırların Girişi İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0257 Zimmete Verme İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0258 Satın Alınan Taşınırların Girişi İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız...
İAŞ-0259 Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması Tıklayınız...