Öğrenci Temsilcisi
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğrenci Temsilcimiz
Esra VURAL
esravrl@outlook.com