image/svg+xml
image/svg+xml

Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Nihal İŞBİLEN "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı"'na Katıldı.

İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Nihâl İşbilen Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı"’na (26-27 Ekim 2023) davet edilmesi üzerine bu çalıştaya katıldı. Çalıştaya, ülkemizin farklı şehirlerinde yer alan üniversitelerden ve farklı bilim alanlarından (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi vb.) akademisyenler katılım sağladı. Akademisyenler çalışma gruplarına ayrılmak suretiyle bağımlılıkla mücadele kapsamında çeşitli konular üzerinde tartıştılar. Çalışma gruplarının tespit ve önerileri Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından ilgi ile takip edilerek gerekli notlar alındı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu çalıştayın, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 2024-2029 Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı için bir hazırlık çalışması olduğunu bildirildi.

  • Doç. Dr. Kamil ÇOŞTU'dan Öğrencilerimize "Tübitak 2209A Proje Yazımı" Eğitimi

  • Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Nihal İŞBİLEN "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı"'na Katıldı.

  • Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ Antalya’da Yapılan Kongrede 3 Bildiri Sundu

  • Doç. Dr. Kamil ÇOŞTU'dan Hükümlülere "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" Konferansı

  • Mezunumuz Hatice TEMİZKAN ALTIN'ın Konuk Olduğu "Kariyer Günleri" Etkinliğine Yoğun İlgi

  • Tübitak'tan Fakültemizin 2209-A Öğrenci Projelerinden 7'sine Destek

  • Tübitak 2209-A Proje Başvuru Sayısında BARÜ Zirvede

  • 2023-2024 Yılı Oryantasyon Toplantısı Yapıldı

  • "Önceki Öğrenmelerin Tanınması" Kapsamında Kur'an Okuma ve Tecvid Muafiyet Sınavı Gerçekleştirildi.

  • Prof. Dr. Asife ÜNAL Hocamız İçin Veda Yemeği