image/svg+xml
image/svg+xml

Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ Antalya’da Yapılan Kongrede 3 Bildiri Sundu

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ Antalya’da Konyaaltı Porto Bella Otelde yapılan uluslararası. 17. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi’nde 3 bildiri sundu.

Doç. Dr. Erdoğan Köycü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Temel İslam Bilimleri Hadis Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencimizFatma Zehra Akkabak ile hazırlamış olduğu“Kötü Huyların Hadîslerde Yeri İnsan Hayatına Etkisi” adlı bildiri yanında “Ben Kadınlarla Musâfaha Etmem” Hadîsi Üzerine Bazı Mülâhazalar” ve “İhvân-i Müslimîn Teşkilâtının Bânisi Hasan El-Bennâ’nın Hadis Risâlesi Üzerine Bir Değerlendirme” adlarında iki bildiri daha sundu.

Kongrede 39’u Türkiye’deki üniversitelerde 80’iCezayir, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Fas, Ummangibida farklı ülkelerdeki üniversitelerde görev yapan bilim insanlarına ait online ve yüz yüze katılımlarda olmak üzere toplam 119 bildiri sunulmuştur.Bildiri tam metinlerininAralıkayında yayınlanması planlanmaktadır.

Önceki yıllarda Yurtiçi ve Yurtdışı Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda 32 Ulusal Sempozyumda 1 bildiri sunan hocamızı tebrik ediyoruz.

  • Doç. Dr. Kamil ÇOŞTU'dan Öğrencilerimize "Tübitak 2209A Proje Yazımı" Eğitimi

  • Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Nihal İŞBİLEN "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı"'na Katıldı.

  • Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ Antalya’da Yapılan Kongrede 3 Bildiri Sundu

  • Doç. Dr. Kamil ÇOŞTU'dan Hükümlülere "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" Konferansı

  • Mezunumuz Hatice TEMİZKAN ALTIN'ın Konuk Olduğu "Kariyer Günleri" Etkinliğine Yoğun İlgi

  • Tübitak'tan Fakültemizin 2209-A Öğrenci Projelerinden 7'sine Destek

  • Tübitak 2209-A Proje Başvuru Sayısında BARÜ Zirvede

  • 2023-2024 Yılı Oryantasyon Toplantısı Yapıldı

  • "Önceki Öğrenmelerin Tanınması" Kapsamında Kur'an Okuma ve Tecvid Muafiyet Sınavı Gerçekleştirildi.

  • Prof. Dr. Asife ÜNAL Hocamız İçin Veda Yemeği