İlahiyat Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

İlahiyat Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

02.01.2019 tarihinde  İlahiyat Akreditasyon Ajansı Başkanı Prof. Dr. Halis AYDEMİR, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Selami ERDOĞAN ve Dr. Öğr. Üyesi Ö. Faruk SÖYLEV’in, Fakültemiz Dekan V. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN’ı ziyaretleriyle başlayan program, birinci oturumunda Fakülte üst yönetiminin ve ikinci oturumda ise, bütün akademik ve idarî personelin bilgilendirilmesiyle gerçekleştirildi. Yüksek din öğretiminde akreditasyonun öneminin ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı ölçütlerinin dile getirildiği toplantı Dekan V. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN'ın İAA yetkililerine teşekkür ve belge takdimi ile sona erdi.
  • 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Genel Bir Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  • Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

  • TS EN ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Ara Oryantasyon Gerçekleştirildi

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Mezuniyet Töreni

  • Akreditasyon Çalışmaları

  • 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanacak olan uzaktan eğitim sistemi hakkında toplantı yapıldı

  • İlahiyat Akreditasyon Ajansı Akreditasyon Değerlendirme Süreci Toplantısı Gerçekleştirdi