Müftülüğümüz ve Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Birlikteliği İle İstişare Toplantısı Yapıldı

Ülkemizde bulunan yabancıların Kur’an ve sünnete dayalı sahih dini bilgi ile bilgilenmeleri, din hizmetinden doğru ve yeterli bir şekilde istifade edebilmeleri ve kendilerine manevi danışmanlıkta bulunulması,  söz konusu kesimin zararlı ve istismarcı yapılardan korunmaları konusunda büyük bir önemi haizdir. Diğer taraftan vatandaşlarımız ile yabancıların karşılıklı uyum içerisinde ve barışık olarak yaşaması,  bir takım asılsız iddialarla yabancılara yönelik oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve yargılara karşı vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi, milletimizin birlik ve beraberliğinin, huzur ve kardeşliğinin devamı noktasında önem arz etmektedir.

 Bu itibarla belirtilen hususlara katkıda bulunmak amacıyla, vatandaşlarımız ve yabancıların birlikte katılacağı ders uygulamasının hayata geçirilmesi için Bartn İl Müftülüğü yardımcıları Hulusi Güner,  Hatice Yazıcıol, Din Hizmetleri Uzmanı Hamza Ateş, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Coşkun Baba, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Bostani, Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Abdulmecit Karaaslan, Dr. Öğretim Üyesi Yahya Salih al Hajm, Dr. Öğretim Üyesi Kenda al-Terkawi, Dr. Öğtetim Üyesi Tarek Mohamed Elmorsy Husseın ve Dr.Öğretim Üyesi Mahmud Kaddum ile birlikte Bartın Müftülüğünde istişare toplantısı yapılmıştır.

  • 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Genel Bir Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  • Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

  • TS EN ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Ara Oryantasyon Gerçekleştirildi

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Mezuniyet Töreni

  • Akreditasyon Çalışmaları

  • 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanacak olan uzaktan eğitim sistemi hakkında toplantı yapıldı

  • İlahiyat Akreditasyon Ajansı Akreditasyon Değerlendirme Süreci Toplantısı Gerçekleştirdi