TÜBİTAK PROJELERİ İÇİN PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ VERİLDİ

İslami İlimler Fakültesi akademik personeline 08.01.2019 tarihinde proje döngüsü eğitimi verildi. Yasemin BÜYÜKŞAHİN ve Aziz GENÇ’in verdiği eğitimde TÜBİTAK ARDEB destek programları, TÜBİTAK Bilim ve Toplum destek programları üzerinde duruldu. Ayrıca proje değerlendirme süreçleri, sunulan projelerin iade nedenleri ve etik kurul onay belgesi için gerekli görülen işlemler anlatıldı. Araştırma projelerinin muhtevası, yapılabilirliği, özgün değeri ve yaygın etkisi konuları, harcama ve destekleme kalemleri tartışıldı. Son olarak, “uluslararası işbirlikleri ve destek programları” ile “ortak proje yürütme esasına dayalı ikili anlaşma yapılabilen kurumlar” hakkında bilgi verildi.

  • 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Genel Bir Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  • Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

  • TS EN ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Ara Oryantasyon Gerçekleştirildi

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Mezuniyet Töreni

  • Akreditasyon Çalışmaları

  • 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanacak olan uzaktan eğitim sistemi hakkında toplantı yapıldı

  • İlahiyat Akreditasyon Ajansı Akreditasyon Değerlendirme Süreci Toplantısı Gerçekleştirdi