ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması’na Yönelik 11-17 Temmuz 2018 Tarihleri Arasında Akademik ve İdari Personelimiz Çeşitli Konularda Eğitim Aldılar

Fakültemizin Teknik Destek Programı kapsamında BAKKA’ya sunduğu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması’na yönelik danışmanlık hizmeti alma projesi kabul edilmesi üzerine akademik ve idari personelimiz 11-17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Danışman, Eğitmen ve Baş Denetçi Banu Yüksel ile dokümantasyon hazırlama, arşiv oluşturma, SWOT Analizi, Paydaş Analizi, Kalite El Kitabı ve Stratejik Plan hazırlama gibi konularda çalışmalarını tamamladı. Dekan V. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olmak için yaptığımız çalışmalar fakültemizi bir adım daha hedefine yaklaştırdı. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin fakülte bazında aldığı bu eğitimler ve yapılan çalışmalar İslami İlimler ve İlahiyat Fakülteleri arasında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Ağustos sonunda yapılacak eğitimlerle proje tamamlanacak olup, ISO 9001: 2015 denetimlerine Fakültemiz hazır hale gelecektir. Proje aşamasından itibaren sürecin her döneminde aktif görev alan tüm akademik ve idari personelimize, eğitimlerin bir bölümüne iştirak eden öğrencilerimize, çalışmalarımızı başından beri destekleyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a gönülden teşekkür ediyorum.” dedi. 
  • 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Genel Bir Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  • Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

  • TS EN ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Ara Oryantasyon Gerçekleştirildi

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Mezuniyet Töreni

  • Akreditasyon Çalışmaları

  • 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanacak olan uzaktan eğitim sistemi hakkında toplantı yapıldı

  • İlahiyat Akreditasyon Ajansı Akreditasyon Değerlendirme Süreci Toplantısı Gerçekleştirdi